Direct contact: 071 40 60 475

RMA Verzoek Cardtho

  • Gegevens

  • Product(en)

  • Voer een waarde groter dan of gelijk aan 1 in.
  • Nieuwe rij toevoegen
  • In te vullen door Cardtho

 

Op alle door ons te sluiten overeenkomsten en transacties zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van B.V. Korthofah gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 29 november 1989 (aktenummer 336/1989).
Ingeschrevenen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nr. 28033928

GA NAAR ONZE WEBSHOP

Webshop
>