Direct contact: 071 40 60 475

Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Privacy

 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.


EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Van u als websitebezoeker

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Minderjarigen

 • Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
 • Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via evolis@cardtho.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.


WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN:

Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U terug te kunnen bellen wanneer u hierom vraagt;
 • U de optie te geven om een e-book te downloaden;
 • U de optie te geven om u aan te melden voor verschillende events;
 • U de optie te geven om gebruik te maken van blogs.
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren:

 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: evolis@cardtho.nl.


DELEN MET ANDEREN

Geen verkoop!

 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) blijft verwerkingsverantwoordelijk.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies

 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) gebruikt verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
  • Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  • Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics. Voor meer informatie over deze dienst verwijzen we naar artikel 7.
  • Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Wat als u niet van cookies houdt

 • U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.


GOOGLE ANALYTICS

Google

 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Anonimiseren

 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Uw rechten

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) hebben, stuur dan een verzoek naar evolis@cardtho.nl.
 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE

SSL

 • Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?

 • Bij alle onderdelen van onze site, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser.


BEVEILIGING EN VERSIE

Wij nemen het echt serieus

 • Cardtho (handelsnaam van B.V. Promotek) neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via evolis@cardtho.nl.

Versie

 • De huidige versie is 1.0 d.d. 28/02/18.

 

GA NAAR ONZE WEBSHOP

Webshop
>